Istotna informacja dotycząca procesu wprowadzenia obligacji serii A na Catalyst

Home / Relacje inwestorskie / Raporty Bieżące / Istotna informacja dotycząca procesu wprowadzenia obligacji serii A na Catalyst
Opublikował
w Bez kategorii
Zarząd Alma S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI z dnia 14 listopada 2014 r. nr 2/2014 informuje, iż zgodnie z punktem 14.5 warunków emisji obligacji serii A Emitent w terminie od publikacji do 5 (piątego) dnia roboczego po dniu publikacji raportu EBI nr 2/2014 związanego z wystąpieniem okoliczności określonej w warunkach emisji obligacji serii A w punkcie 14.3.g) nie otrzymał ani jednego zawiadomienia o wymagalności od obligatariuszy obligacji serii A.

W związku z powyższym Emitent informuje, że po przeprowadzeniu przeterminowanego wykupu 30 Obligacji serii A należących do jednej osoby fizycznej w dniu 11 lipca 2014 r. emisja obligacji serii A wynosi nadal 1147 sztuk.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z uchwałą nr 1230/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2014 r. złożył na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wnioskiem o wprowadzenie są objęte wszystkie 1147 sztuk obligacji serii A.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Najnowsze publikacje
Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.