CHMURY HYBRYDOWE

Rozwiązania hybrydowe pozwalają na zwiększenie elastyczności zasobów data center oraz umożliwiają podniesienie ich dostępności w zależności od sposobu wdrożenia.

W zależności od potrzeb klienta, jego wewnętrznych polityk oraz regulacji prawnych pomagamy zaprojektować oraz wdrożyć rozwiązania hybrydowe oparte na własnym ośrodku przetwarzania klienta oraz zasobach chmurowych lub w oparciu o różnych dostawców chmurowych. Każdorazowo projektując rozwiązanie bierzemy pod uwagę wytyczne klienta zarówno w zakresie bezpieczeństwa danych jak i bezpieczeństwa inwestycji.

CENTRA DANYCH ZAWIERAJĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, MECHANIZMY I PROCEDURY ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA SERWERÓW.

CHCĘ ZARZĄDZAĆ MOIMI DANYMI PRZEZ CENTRUM DANYCH

Copyright ©2024| All Rights Reserved