CYBEREASON

Zapewnij sobie niespotykane dotąd bezpieczeństwo, wykorzystując Cybereason Defense Platform! Zapobiegniesz, wykryjesz i właściwie zareagujesz na zdarzenia w każdym punkcie końcowym dzięki lekkiemu agentowi Cybereason.

Poznaj bliżej EDR Cybereason

Dlaczego Cybereason EDR?

NIEOGRANICZONA WIDOCZNOŚĆ

Uzyskaj pełną historię MalOp™ (złośliwej operacji) od początku do końca dzięki kontekstowym i skorelowanym informacjom, które wykrywają i kończą zaawansowane ataki.

MNOŻNIK SIŁY ZESPOŁU OCHRONY

Zmaksymalizuj zasoby Security Operations Center dzięki stosunkowi 1:200 000 analityków do punktów końcowych, który umożliwia analitykom poziomu 1 i 2 wykonywanie zadań na poziomie 3.

NAPRAWA W KILKA SEKUND

Natychmiastowe korygowanie poprzez blokowanie procesów, poddawanie plików kwarantannie, usuwanie mechanizmów trwałości, zapobieganie wykonywaniu plików i izolowanie maszyn – wszystko za pomocą jednego kliknięcia.

Narzędzia i funkcje EDR Cybereason

Analiza zagrożeń

Wiele różnych źródeł zagrożeń często nie zgadza się ze sobą co do tego, które IOC są złośliwe lub nieznane. Te sprzeczne informacje utrudniają szybkie określenie złośliwości zagrożenia i podjęcie działań.

Cybereason Threat Intelligence agreguje wiele źródeł zagrożeń i analizuje je pod kątem analizy uczenia maszynowego, aby uszeregować różne źródła zagrożeń w oparciu o ich historyczną dokładność dla określonych rodzajów zagrożeń ze strony różnych grup przeciwników. Umożliwia to Cybereason określenie właściwego źródła informacji o zagrożeniach w celu szybkiego i precyzyjnego reagowania, co upraszcza proces dochodzenia i reagowania.

Natychmiastowa naprawa

Analitycy na wszystkich poziomach umiejętności mogą szybko zagłębić się w szczegóły ataku bez tworzenia skomplikowanych zapytań, a następnie łatwo przejść bezpośrednio od badania do naprawiania zaatakowanych urządzeń, wykonując pełny zestaw działań naprawczych, od izolacji maszyn i blokowania procesów po usuwanie mechanizmów trwałości – wszystko z poziomu intuicyjnego interfejsu typu „wskaż i kliknij”..

Prędkość i dokładność detekcji

Cybereason EDR może szybko identyfikować zagrożenia z wysokim stopniem dokładności przy użyciu analizy behawioralnej, która wykorzystuje korelacje między maszynami i wzbogacone dane ze wszystkich punktów końcowych w czasie rzeczywistym, a silnik korelacji między maszynami Cybereason zapewnia imponujący stosunek 1:200 000 analityków do punktów końcowych, znacznie zmniejszając obciążenie zespołów bezpieczeństwa.

Wykrywanie i korelacja złośliwych zachowań z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Sztuczna inteligencja platformy Cybereason Defense Platform wykrywa zaawansowane zagrożenia poprzez wykrywanie subtelnych wskaźników zachowania. Niektóre złośliwe zachowania można zidentyfikować dopiero po przeanalizowaniu zestawów danych w całym przedsiębiorstwie pod kątem uczenia maszynowego. Monitorowanie tylko na podstawie poszczególnych maszyn może przeoczyć zniuansowanych przeciwników, których aktywność można wykryć tylko wtedy, gdy środowisko jako całość jest analizowane i badane krzyżowo pod kątem uczenia maszynowego.

Gdy zagrożenie zostanie uznane za złośliwe, obrońcy muszą znać kontekst i inne skorelowane zdarzenia, aby zdekonstruować całą operację. Cybereason EDR wdraża dedukcję opartą na uczeniu maszynowym, aby znaleźć inne artefakty operacji, które są powiązane z początkowym zdarzeniem i skomponować zautomatyzowaną oś czasu dla szybkiej reakcji.

Potwierdzona skuteczność

Cybereason EDR uzyskał najwyższą ocenę produktu w kategorii „bieżąca oferta” w 2020 Forrester Wave for Enterprise Detection and Response, a oceny MITRE ATT&CK podkreślają najwyższą biegłość Cybereason EDR w szybkim wykrywaniu i korelowaniu zagrożeń, aby natychmiast dostarczyć pełną historię ataku w postaci łatwej do interpretacji, interaktywnej reprezentacji wizualnej.

Wiedza oparta na badaniach

Zespół Cybereason Nocturnus bada nowe metodologie, aby udoskonalić strategię zapobiegania, wykrywania i reagowania, odkrywając zarówno wskaźniki naruszenia (IOC), jak i kluczowe wskaźniki zachowania (IOB), bardziej subtelne oznaki ataku pochodzące z całej sieci.

Cybereason w liczbach

ANALIZOWANYCH DANYCH

Cybereason tygodniowo analizuje 9,8 PB danych wywiadowczych dotyczących zagrożeń, aby ujawnić pełną historię ataku od przyczyny źródłowej dla każdego dotkniętego punktu końcowego i użytkownika.

%

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Cybereason skraca czas badania nawet o 93%, dzięki czemu obrońcy mogą wyeliminować pojawiające się zagrożenia w ciągu kilku minut, a nie dni.

ANALIZOWANYCH DANYCH

Cybereason zapewnia znacznie większą wydajność dzięki stosunkowi analityków do punktów końcowych wynoszącemu 1:200 000 oraz zautomatyzowanym lub sterowanym jednym kliknięciem środkom zaradczym.

Magia Cybereason

Cybereason jest liderem Gartner® Magic Quadrant™ 2022?

W branży wciąż pojawiają się nowe wiadomości: Firma Gartner, Inc. uznała Cybereason za lidera w raporcie Magic Quadrant 2022 dla platform ochrony punktów końcowych. To osiągnięcie jest świadectwem zdolności do ochrony klientów przed cyberatakami, których konkurenci regularnie nie dostrzegają.
Pozycja w Magicznym Kwadrancie jest określana na podstawie oceny uczestniczących w nim dostawców zabezpieczeń w odniesieniu do dwóch osi – kompletności wizji i zdolności do realizacji. 

Czym są 4 magiczne kwadraty Gartnera®?

Gartner stosuje rygorystyczną metodologię badawczą, aby dojść do swoich wniosków i nie popiera żadnego konkretnego dostawcy. Wyniki prezentowane są za pomocą wykresu składającego się z 4 kwadratów.

Gracze niszowi koncentrują się z powodzeniem na małym segmencie lub nie są skoncentrowani i nie wprowadzają innowacji ani nie osiągają lepszych wyników niż inni.
Wizjonerzy rozumieją, dokąd zmierza rynek lub mają wizję zmiany zasad rynkowych, ale nie wykonują jeszcze dobrze swoich zadań.
Pretendenci dobrze radzą sobie obecnie lub mogą dominować w dużym segmencie, ale nie wykazują zrozumienia kierunku rynku.
Liderzy dobrze realizują swoją obecną wizję i są dobrze przygotowani na przyszłość.

Dzięki prezentacji wniosków z badań za pomocą wykresu, firma Gartner koreluje dane będące wskazówką dla firm, które chcą wdrożyć zaufane rozwiązania bezpieczeństwa.