Relacje inwestorskie

Home / O firmie / Relacje inwestorskie
Opublikował
w Bez kategorii w dniu

Istotna informacja dotycząca procesu wprowadzenia obligacji serii A na Catalyst

Zarząd Alma S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI z dnia 14 listopada 2014 r. nr 2/2014 informuje, iż zgodnie z punktem 14.5 warunków emisji obligacji serii A Emitent w terminie od publikacji do 5 (piątego) dnia roboczego po dniu publikacji raportu EBI nr 2/2014 związanego z wystąpieniem okoliczności określonej w warunkach emisji obligacji serii A w punkcie 14.3.g) nie otrzymał ani jednego zawiadomienia o wymagalności od obligatariuszy obligacji serii A.
Czytaj więcej
Opublikował
w Bez kategorii w dniu

Istotna informacja dotycząca procesu wprowadzenia obligacji serii A na Catalyst

Zarząd Alma S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”) informuje, że w związku z brakami formalnymi we wniosku o wprowadzenie obligacji serii A do Catalyst otrzymał uchwałę nr 1230/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie odmowy wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki ALMA S.A.
Czytaj więcej
Opublikował
w Raporty Okresowe, Raporty Okresowe, Raporty Okresowe, Raporty Okresowe, Relacje inwestorskie, Relacje inwestorskie, Relacje inwestorskie, Relacje inwestorskie, Relacje inwestorskie, Relacje inwestorskie, Relacje inwestorskie, Relacje inwestorskie w dniu

Raport roczny za 2013r.

Zarząd ALMA SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny Emitenta za rok 2013. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Czytaj więcej
Opublikował
w Raporty Bieżące, Raporty Bieżące, Raporty Bieżące, Raporty Bieżące w dniu

Status uczestnika depozytu papierów wartościowych dla spółki Alma S.A.

Zarząd spółki ALMA S.A. niniejszym pragnie poinformować iż dnia 31 Marca 2014 roku, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyznać spółce ALMA S.A. status uczestnika depozytu papierów wartościowych w typie EMITENT. Poniżej załączony dokument dostarczony przez KDPW.
Czytaj więcej
Opublikował
w Bez kategorii w dniu

Dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)

Zarząd ALMA Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 06.05.2014 r. ALMA uzyskała dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z tym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 243/2013 oraz Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Zasady przekazywania informacji bieżących […]
Czytaj więcej
Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.