Audyty Bezpieczeństwa

Home / Oferta / Cyberbezpieczeństwo / Audyty Bezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo

Audyty Bezpieczeństwa

Audyt Bezpieczeństwa jest procesem, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Poprzez kompleksową analizę informacji o stanie bezpieczeństwa IT organizacji możliwe jest określenie potencjalnych zagrożeń naruszających istniejącą politykę bezpieczeństwa.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest raport, z którego powinno wynikać, na jakie niebezpieczeństwo narażona jest infrastruktura teleinformatyczna przy założeniu ataku z wewnątrz organizacji oraz z sieci Internet (a więc możliwego do przeprowadzenia zdalnie przez napastnika dysponującego dostępem do sieci publicznej).

Raport zawierać też powinien zalecenia, wdrożenie których umożliwi niwelowanie wykrytych zagrożeń oraz podniesienie bezpieczeństwa całej organizacji.

Nasze wieloletnie doświadczenia w przeprowadzaniu skróconych, rozszerzonych i pełnych audytów bezpieczeństwa oraz codzienna bliska współpraca z dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa z różnych obszarów IT umożliwiły nam wdrożenie autorskich metodologii, pozwalających ocenić zarówno stan zabezpieczeń, jak i funkcjonowanie procedur bezpieczeństwa oraz procedur operacyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo całego systemu IT.

Potrzeba bezpieczeństwa, znajdująca się u podstawy piramidy potrzeb Masłowa, powinna także obejmować bezpieczeństwo poufnych danych firmowych, gdyż od nich w coraz większym stopniu zależy funkcjonowanie organizacji

Chcę zapewnić bezpieczeństwo swoich danych

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.