SCADVANCE

Home / Projekty UE / SCADVANCE

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Alma S.A. realizuje projekt „Scadvance (SCAda ADVANCE) – opracowanie metod i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci przemysłowej dla firm sektora elektroenergetycznego” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Scadvance jest projektem badawczym, obejmującym obszar cyberbezpieczeństwa dla uczestników rynku elektroenergetycznego, wykorzystującego systemy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego).

W ramach projektu realizowany będzie zbiór prototypowych narzędzi teleinformatycznych, służących do podniesienia poziomu zabezpieczeń automatyki przemysłowej. Prototyp, w skład którego wejdzie urządzenie (czyli sprzętowa sonda SCADA) oraz oprogramowanie, działające jako system analizy i zarządzania danymi, umożliwi detekcję nieznanych zagrożeń dzięki możliwości wykrywania anomalii. Scadvance będzie działać w 6 protokołach wykorzystywanych do komunikacji elementów automatyki przemysłowej (DNP 3, TASE2, ProfiNET, Powerlink, Profibus, CANOpen) działających na 3 różnych interfejsach (Industrial Ethernet, CAN, RS-485).

Zdolność detekcji nieznanych zagrożeń Scadvance osiągnie dzięki szczegółowym badaniom w zakresie użycia dobranych i ewaluowanych w środowisku laboratoryjnym metod uczenia maszynowego (tzw. „sztucznej inteligencji”) i technik optymalizacji procesu uczenia oraz zarządzania dużą ilością danych (z ang. Big Data).

Wspomniane systemy zostaną zintegrowane w docelowy prototyp w utworzonym przez Alma S.A. Laboratorium Badań Sieci Przemysłowych, które po zakończeniu projektu będzie mogło zostać wykorzystane w dalszych badaniach.

W związku z nowatorskim charakterem projektu i realizacją dużej ilości badań związanych z pozyskaniem nowej wiedzy, w projekcie zaplanowano badania przemysłowe kończące się demonstracją prototypu w środowisku laboratoryjnym, co odpowiada VI poziomowi gotowości technologicznej.

Wartość dofinansowania: 7 467 480,02 PLN

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.