SMART METERING

Oferujemy rozwiązania z obszaru Smart Metering – czyli  z zakresu inteligentnego opomiarowania.

Wdrożenie naszych rozwiązań umożliwia pełną kontrolę kosztów zużycia energii elektrycznej i mediów. Niezwykle istotnym efektem wdrożenia jest  zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie 6-10%. Wdrożenie inteligentnego opomiarowania jest dla nas dopiero początkiem możliwości jakie oferujemy. W kolejnym etapie rozwoju projektu  proponujemy  rozwiązania rozszerzające funkcjonalności liczników inteligentnych o zdalne powiadamianie i zarządzanie informacją popytową.  Projektujemy najnowocześniejsze rozwiązania w oparciu m.in  o technologie mobilne  będące odpowiedzią na oczekiwania  naszych Klientów i Partnerów.

Rozwiązania Smart metering i Smart grids dla przedsiębiorstw sieciowych: Przedsiębiorstwa dystrybuujące  energię elektryczną pełnią istotną rolę w łańcuchu wartości odpowiadającym za niezawodność dostaw energii. Sieci energetyczne podlegają ciągłej modernizacji pod kątem parametrów niezawodności oraz efektywności. Mierzalność parametrów jakościowych energii oraz zwiększenie niezawodności dostaw są podstawowymi wyznacznikami i celami biznesowymi projektów wprowadzających nową generację „sieci inteligentnych”.

Sieci inteligentne charakteryzują się takimi cechami jak:

  • Pomiary energii w oparciu o inteligentne liczniki (Smart meters) , które umożliwiają odczyt zużycia mediów w czasie rzeczywistym oraz dwukierunkową komunikację umożliwiającą wysyłanie do użytkowników sygnałów popytowych.

  • Monitoring i proaktywne zarządzanie siecią poprzez analizę bieżących parametrów  zapobiegające takim zjawiskom jak np. przeciążenie transformatorów.

  • Zdalna diagnostyka awarii i zdalne przełączanie w stanach awaryjnych.

  • Aktywne zarządzanie stroną popytową (zapotrzebowaniem na energię) w pikach sezonowych lub dobowych , co finalnie prowadzi do spłaszczenia zapotrzebowania na energię i rozłożenia go w czasie.

  • Zarządzanie rozproszonymi źródłami opartymi o odnawialne źródła energii (OZE) takimi jak mikroelektrownie wiatrowe albo źródła fotowoltaniczne.

WOBEC ROSNĄCEGO ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTW W KWESTIE EKOLOGII ORAZ ZUŻYCIA ENERGII, IGNOROWANIE MOŻLIWOŚCI OSZCZĘDZANIA ENERGII I OGRANICZANIA W TEN SPOSÓB KOSZTÓW JEST CO NAJMNIEJ BŁĘDNE.

CHCĘ OSZCZĘDZAĆ DZIĘKI NOWOCZESNYM ROZWIĄZANIOM SMART ENERGY