SYSTEMY DO TESTOWANIA CYBERZABEZPIECZEŃ

Ochrona danych czy to wynikająca z regulacji (RODO) czy z wewnętrznej polityki firmy jest ważnym elementem w czasie gdy istotną wartością jest informacja. Dzięki odpowiednio dobranym technologiom możemy zapewnić bezpieczeństwo danych poprzez szyfrowanie, zabezpieczyć sieci przed nieautoryzowanym dostępem systemami klasy NAC, zminimalizować ryzyko wycieku danych rozwiązaniami DLP czy ograniczyć dostęp uprzywilejowany dla wybranych pracowników do określonych systemów wykorzystując PAM.

      POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA, ZNAJDUJĄCA SIĘ U PODSTAWY PIRAMIDY POTRZEB MASŁOWA, POWINNA TAKŻE OBEJMOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO POUFNYCH DANYCH FIRMOWYCH, GDYŻ OD NICH W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU ZALEŻY FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI.

      CHCĘ ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W MOJEJ FIRMIE