Systemy radiowe

Swoją pozycję w zakresie systemów i sieci radiowych Alma SA buduje przede wszystkim na kompleksowości oferty.

Jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w zakresie:

Projektowania sieci radiowych w wielu technologiach m.in.:

 • bezprzewodowe sieci szerokopasmowe w standardach WLAN / WiFi
 • linie radiowe oraz systemy „punkt-wielopunkt”
 • specjalizowane systemy dostępowe IP DECT i TETRA

 Przeprowadzenia inwestycji i dopełnienie formalności obejmujących:

 • uzyskane pozwoleń radiowych
 • pozyskanie lokalizacji dla potrzeb budowy systemu
 • uzyskanie stosownych decyzji niezbędnych do zaplanowania inwestycji
 • wykonanie właściwych dla danej inwestycji wniosków i zgłoszeń oraz projektów budowlanych
 • wykonanie dokumentacji powykonawczych

 Budowy obiektów radiowych i sieci, w tym:

 • zarządzania projektem
 • kierowania budową
 • instalacji i uruchomień urządzeń radiowych
 • integracji z siecią, z systemami nadzoru i sieciami IP

IM KRÓTSZY CZAS MIĘDZY CZASEM RZECZYWISTYM A DOSTĘPEM DO OBIEKTYWNYCH INFORMACJI, TYM WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PODJĘCIA TRAFNEJ DECYZJI BIZNESOWEJ, A MNIEJSZE RYZYKO EKONOMICZNE.

POTRZEBUJĘ WSPARCIA DLA TRANSMISJI MOICH DANYCH