Systemy xWDM

Systemy xWDM pozawalają na połączenie lokalizacji Data Center wymagających szybkiej, niezawodnej i bezpiecznej transmisję danych. Systemy xWDM wykorzystują technikę zwielokrotnienia falowego CWDM i DWDM.

 

Systemy xWDM wykorzystywane są głównie przez klientów biznesowych oraz operatorów telekomunikacyjnych, do połączenia Data Center w celu zapewnienia szybkiej i niezawodnej transmisji danych.

Wspólnie z naszymi dostawcami sprzętu xWDM, możemy dostarczyć rozwiązania pozwalające na osiąganie przepływności nawet do 100 Gbit/s, dla pojedynczego kanału optycznego i realizację połączenia na odległość od kilku kilometrów do kilku tysięcy kilometrów.

Dzięki doświadczonej i wykształconej kadrze potrafimy dobrać właściwą technologię do konkretnych potrzeb, aby uzyskać efektywność kosztową, funkcjonalność i skalowalność rozwiązania.

Materiały

ADVA OPTICAL NETWORKING

IM KRÓTSZY CZAS MIĘDZY CZASEM RZECZYWISTYM A DOSTĘPEM DO OBIEKTYWNYCH INFORMACJI, TYM WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PODJĘCIA TRAFNEJ DECYZJI BIZNESOWEJ, A MNIEJSZE RYZYKO EKONOMICZNE.

POTRZEBUJĘ WSPARCIA DLA TRANSMISJI MOICH DANYCH