WIRTUALIZACJA DC/VDI

Udostępniamy użytkownikom centralnie zarządzane, wirtualne stanowiska pracy.

VDI to środowisko wirtualnych desktopów, umożliwiające udostępnianie użytkownikom centralnie zarządzanych wirtualnych stanowisk pracy. Rozwiązania VDI mogą wyeliminować ponad 60 procent kosztów związanych z pozyskaniem i utrzymaniem tradycyjnej infrastruktury desktopowej (komputerów PC lub notebooków).

Wdrożenie środowiska VDI podnosi bezpieczeństwo organizacji poprzez centralne zarządzanie profilami użytkowników, które umożliwia w łatwy sposób wymuszenie polityki dostępu do danych.

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa jest też fakt, że dane użytkowników przechowywane są w centrach danych, a nie na stacjach roboczych.

CENTRA DANYCH ZAWIERAJĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, MECHANIZMY I PROCEDURY ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA SERWERÓW.

CHCĘ ZARZĄDZAĆ MOIMI DANYMI PRZEZ CENTRUM DANYCH