SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU DO SIECI – NAC

Systemy Network Access Control (NAC) to narzędzia do zarządzania dostępem użytkowników i urządzeń do sieci.

Pozwala kontrolować dostęp w zależności od polityk bezpieczeństwa dla urządzeń końcowych oraz tożsamości, które próbują uzyskać dostęp do sieci – zarówno sieci przewodowych, jak i bezprzewodowych, w tym również poprzez VPN.

Dzięki możliwości kontroli zgodności przyłączanego urządzenia do sieci z ustalona polityką bezpieczeństwa oraz dynamicznego przypisania użytkownika do odpowiedniego VLANu w zależności od profilu otrzymujemy środowisko odporne na potencjalne ataki z wykorzystaniem nieautoryzowanych urządzeń podłączanych do infrastruktury bez wiedzy administratorów.

Rozwiązania NAC pozwalają również na zarządzanie politykami bezpieczeństwa na stacjach końcowych, wykorzystywanie zewnętrznych baz danych jak LDAP, AD czy Radius w celu zapewnienia bezpiecznej autoryzacji, wsparcie Multi Faktor Autentication podnosi dodatkowo bezpieczeństwo dostępu do sieci firmowej.

POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA, ZNAJDUJĄCA SIĘ U PODSTAWY PIRAMIDY POTRZEB MASŁOWA, POWINNA TAKŻE OBEJMOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO POUFNYCH DANYCH FIRMOWYCH, GDYŻ OD NICH W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU ZALEŻY FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI.

CHCĘ ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W MOJEJ FIRMIE