MICRO-SEGMENTACJA DATA CENTER

Micro-segmentacja zasobów Data Center i chmurowych ma za zadanie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa chronionych systemów.

Poprzez podzielenie na najmniejsze możliwe logicznie segmenty minimalizujemy ryzyko utraty danych i systemów w sytuacji potencjalnego skutecznie przeprowadzonego ataku. Dzięki politykom micro-segmentacji pozwalającym na wdrożenie Zero-Trust zgodnie z frameworkiem Forrestera ograniczamy dostęp do przepływów danych i serwerów przez co otrzymujemy środowisko w znacznym stopniu odporne na ataki hackerskie.

POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA, ZNAJDUJĄCA SIĘ U PODSTAWY PIRAMIDY POTRZEB MASŁOWA, POWINNA TAKŻE OBEJMOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO POUFNYCH DANYCH FIRMOWYCH, GDYŻ OD NICH W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU ZALEŻY FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI.

CHCĘ ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W MOJEJ FIRMIE