TESTOWANIE DATA CENTER

Od osób odpowiedzialnych za utrzymanie centrów przetwarzania danych wymagane jest odpowiednie planowanie zasobów aby dostarczać usługi na najwyższym oczekiwanym poziomie.

W celu odpowiedniego skalowania zasobów zarówno infrastruktury serwerowej jak i sieciowej oraz chmurowej realizujemy testy pozwalające na określenie wydajności obecnej infrastruktury, wpływu na obecną infrastrukturę planowanych zmian w architekturze czy jej rozbudowy.

Testy wykonywane są z wykorzystaniem najlepszych w swojej klasie rozwiązań firmy Spirent pozwalają na określenie strategii inwestycyjnej eliminując zarazem potencjalne błędy mogące wpływać na obecnie posiadane systemy.

CENTRA DANYCH ZAWIERAJĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, MECHANIZMY I PROCEDURY ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA SERWERÓW.

CHCĘ ZARZĄDZAĆ MOIMI DANYMI PRZEZ CENTRUM DANYCH

Copyright ©2024| All Rights Reserved