Projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej

SCADVANCE

Alma S.A. realizuje projekt „Scadvance (SCAda ADVANCE) – opracowanie metod i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci przemysłowej dla firm sektora elektroenergetycznego” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Scadvance jest projektem badawczym, obejmującym obszar cyberbezpieczeństwa dla uczestników rynku elektroenergetycznego, wykorzystującego systemy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego).

W ramach projektu realizowany będzie zbiór prototypowych narzędzi teleinformatycznych, służących do podniesienia poziomu zabezpieczeń automatyki przemysłowej. Prototyp, w skład którego wejdzie urządzenie (czyli sprzętowa sonda SCADA) oraz oprogramowanie, działające jako system analizy i zarządzania danymi, umożliwi detekcję nieznanych zagrożeń dzięki możliwości wykrywania anomalii. Scadvance będzie działać w 6 protokołach wykorzystywanych do komunikacji elementów automatyki przemysłowej (DNP 3, TASE2, ProfiNET, Powerlink, Profibus, CANOpen) działających na 3 różnych interfejsach (Industrial Ethernet, CAN, RS-485).

Zdolność detekcji nieznanych zagrożeń Scadvance osiągnie dzięki szczegółowym badaniom w zakresie użycia dobranych i ewaluowanych w środowisku laboratoryjnym metod uczenia maszynowego (tzw. „sztucznej inteligencji”) i technik optymalizacji procesu uczenia oraz zarządzania dużą ilością danych (z ang. Big Data).

Wspomniane systemy zostaną zintegrowane w docelowy prototyp w utworzonym przez Alma S.A. Laboratorium Badań Sieci Przemysłowych, które po zakończeniu projektu będzie mogło zostać wykorzystane w dalszych badaniach.

W związku z nowatorskim charakterem projektu i realizacją dużej ilości badań związanych z pozyskaniem nowej wiedzy, w projekcie zaplanowano badania przemysłowe kończące się demonstracją prototypu w środowisku laboratoryjnym, co odpowiada VI poziomowi gotowości technologicznej.

Wartość dofinansowania: 7 467 480,02 PLN

Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych

Alma SA otrzymała dofinansowanie na projekt Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie systemu dla obsługi relacji B2B, który zautomatyzuje wymianę dokumentów i danych handlowych oraz zinformatyzuje i usprawni realizację procesów biznesowych pomiędzy Almą, a współpracującymi z nami partnerami biznesowymi – dostawcami i odbiorcami. System B2B umożliwi zautomatyzowanie, zoptymalizowanie i uproszczenie tych procesów dzięki czemu znacznie ograniczy ryzyko wystąpienia błędów, których źródłem jest czynnik ludzki.
Bezpośrednimi rezultatami wdrożenia systemu dla obsługi relacji B2B, będzie skrócenie czasu niezbędnego dla realizacji procesów biznesowych przedsprzedaży, sprzedaży i kupna oraz wymiany informacji handlowych w relacjach zewnętrznych oraz wspomagających procesów wewnętrznych obsługi serwisowej i reklamacyjnej, logistyki, rozliczeń i kontrolingu . Rezultatami pośrednimi będą: usprawnienie i uproszczenie oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych realizacji tych procesów przez elektroniczny obieg dokumentów, usprawnienie gospodarki magazynowej, zwiększenie wydajności oraz wyższa jakość obsługi i lepsza kontrola działań.

Wartość dofinansowania: 553 037,50 PLN

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ