Sieci WiFi

Wi-Fi to technologia, która obejmuje zakres standardów, według których funkcjonują bezprzewodowe sieci komputerowe

WiFi pozwala na łączność urządzeń, takich jak: komputery, urządzenia przenośne oraz mniejsze urządzenia, np. drukarki i skanery, dzięki której mogą wspólnie tworzyć jedną sieć i wymieniać między sobą informacje.

Wykonujemy projekt i wdrożenie sieci bezprzewodowej WiFi, które poprzedzone jest następującymi czynnościami:

 

 • Analiza potrzeb odbiorcy
 • Określenie wymagań projektowych sieci WiFi
 • Inwentaryzacja sprzętu i infrastruktury WLAN
 • Wykonanie Site Survey na obiekcie
 • Analiza pola elektromagnetycznego, wykrywanie i eliminacja urządzeń wprowadzających zakłócenia w paśmie 2,4GHz lub 5GHz
 • Stworzenie założeń budżetowych dla projektu
 • Planowanie wysokiej dostępności oraz redundancji systemu sieci bezprzewodowej WLAN
 • Przedstawienie inwestorowi kilku koncepcji wraz z projektem logicznym sieci
 • Instalacja i uruchomienie sieci WiFi
 • Przeprowadzenie testów oraz weryfikacja założeń projektowych dla sieci WiFi
 • Techniczne szkolenie

IM KRÓTSZY CZAS MIĘDZY CZASEM RZECZYWISTYM A DOSTĘPEM DO OBIEKTYWNYCH INFORMACJI, TYM WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PODJĘCIA TRAFNEJ DECYZJI BIZNESOWEJ, A MNIEJSZE RYZYKO EKONOMICZNE.

POTRZEBUJĘ WSPARCIA DLA TRANSMISJI MOICH DANYCH