ZARZĄDZANIE KONTAMI UPRZYWILEJOWANYMI – PAM

Privileged Access Management (PAM) – są to systemy pozwalające na zarzadzanie dostępem dla użytkowników uprzywilejowanych (Administrator, SuperUser) do zasobów serwerowych. Dzięki systemom PAM możliwe jest przydzielenie dostępów odpowiednim użytkownikom do konkretnych systemów, pozwala to na śledzenie aktywności, rozlicznie czasu i jakości pracy, nagrywanie sesji czy pracy z asystą starszego administratora.

Bezpieczne przechowywanie haseł dostępowych, jest istotne zarówno przy dostępie do systemów przez własnych administratorów jak i przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi zadania codzienne czy serwisowe. PAM umożliwi zarówno szybkie nadanie jak i odebranie uprawnień do wszystkich systemów danemu użytkownikowi.

Nagrana sesja pozwoli na weryfikację wykonanych działań i wykrycie potencjalnych błędów, natomiast możliwość ograniczania wykonywanych komend w zależności od uprawnień uchroni przed nadużyciami.

POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA, ZNAJDUJĄCA SIĘ U PODSTAWY PIRAMIDY POTRZEB MASŁOWA, POWINNA TAKŻE OBEJMOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO POUFNYCH DANYCH FIRMOWYCH, GDYŻ OD NICH W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU ZALEŻY FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI.

CHCĘ ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W MOJEJ FIRMIE