SYSTEMY DO ANALIZY PRZEPŁYWÓW W SIECI

Systemy analizy przepływów w sieci są uzupełnieniem dla mechanizmów IPS takich jak Next Generation Firewall.

Zasada działania analizatora polega na zbieraniu informacji o ruchu w analizowanej sieci kierowanego do urządzenia z wykorzystaniem port mirroringu lub TAP. Rozbudowana funkcja analityki i raportowania pozwala wykryć nawet najmniejszą anomalię w ruchu sieciowym. Dzięki temu możemy zidentyfikować nowe urządzenie w sieci, wzrost ilości danych transmitowanych przez urządzenia, nowe kierunki transmisji czy protokoły pojawiające się w sieci.   

 Systemy działając out-of-line, pozwalają na monitorowanie sieci nawet podczas incydentu bezpieczeństwa. Pozwala to na określenie kierunku ataku, poniesionych strat oraz weryfikację czy wdrożone procesy mitygacji działają zgodnie z oczekiwaniami.

POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA, ZNAJDUJĄCA SIĘ U PODSTAWY PIRAMIDY POTRZEB MASŁOWA, POWINNA TAKŻE OBEJMOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO POUFNYCH DANYCH FIRMOWYCH, GDYŻ OD NICH W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU ZALEŻY FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI.

CHCĘ ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W MOJEJ FIRMIE